Cương Bùi

Điều hành dự án

Mr. Cương Bùi là trưởng ban Điều hành dự án dominhduong.com, bắt đầu xây dựng kế hoạch, ý tưởng và phát triển website từ những ngày đầu tiên. Anh đã có kinh nghiệm làm việc về mảng nội dung sức khỏe với nhiều dự án về sức khỏe như phát triển website về sức khỏe, chăm sóc và nuôi dạy con, xây dựng và triển khai các cộng đồng chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, mẹ và bé trên mạng xã hội,...

Với tư cách là Trưởng ban điều hành dự án dominhduong.com, Cương Bùi chịu trách nhiệm toàn bộ trong các chiến lược phát triển, mở rộng kinh doanh và các mối quan hệ với nhà đầu tư.

Bài viết của tác giả Cương Bùi
CM
Ẩn
Top